Select Page

แบบฟอร์มขอติวเตอร์/สมัครเรียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อระบุความต้องการของคุณ จากนั้นทางเราจะส่งติวเตอร์ไปให้พิจารณา ซึ่งข้อมูลติดต่อของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

หากไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์ม กรุณาแจ้งรายละเอียดทางไลน์ (ID Line: bestfind )หรือโทร 095-465-0985 เพื่อแจ้งรายละเอียดได้

Find Tutor
ระดับชั้นของผู้เรียน *
จำนวนผู้เรียน *
ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
จำนวนครั้งที่ต้องการเรียนต่อสัปดาห์
วันที่สะดวกเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 วัน)
เพศผู้เรียน *
เพศติวเตอร์ที่ต้องการ *
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน *
หมายเหตุ ค่าสอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น วิชา คุณวุฒิและทักษะความเชี่ยวชาญของผู้สอน สถานที่เรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางเราจะดูแลและควบคุมค่าสอนให้เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับผู้เรียนที่สุดทุกกรณี